A  A+ A+

Powiat łobeski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
27 27 29 921 3 076 10.28
łobeski
brak 6.92% 7.46% 7.99% 8.53% 9.07% 9.61% 10.14% 10.68% 11.22% 11.75%
danych 7.45% 7.98% 8.52% 9.06% 9.60% 10.13% 10.67% 11.21% 11.74% 12.29%