A  A+ A+

Powiat chełmiński liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
44 44 40 253 5 854 14.54
chełmiński
brak 10.54% 11.23% 11.93% 12.62% 13.31% 14.01% 14.70% 15.39% 16.08% 16.78%
danych 11.22% 11.92% 12.61% 13.30% 14.00% 14.69% 15.38% 16.07% 16.77% 17.47%