A  A+ A+

Powiat świecki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
88 88 77 490 11 014 14.21
świecki
brak 10.84% 11.55% 12.26% 12.97% 13.68% 14.39% 15.09% 15.80% 16.51% 17.22%
danych 11.54% 12.25% 12.96% 13.67% 14.38% 15.08% 15.79% 16.50% 17.21% 17.93%