A  A+ A+

Powiat chełmski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
91 91 64 790 3 972 6.13
chełmski
brak 3.91% 4.31% 4.71% 5.10% 5.50% 5.90% 6.30% 6.70% 7.09% 7.49%
danych 4.30% 4.70% 5.09% 5.49% 5.89% 6.29% 6.69% 7.08% 7.48% 7.89%