A  A+ A+

Powiat strzelecko-drezdenecki liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
36 36 40 074 4 192 10.46
strzelecko-drezdenecki
brak 9.85% 10.00% 10.15% 10.29% 10.44% 10.59% 10.74% 10.89% 11.03% 11.18%
danych 9.99% 10.14% 10.28% 10.43% 10.58% 10.73% 10.88% 11.02% 11.17% 11.33%