A  A+ A+

Powiat zielonogórski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
58 58 74 177 10 006 13.49
zielonogórski
brak 8.74% 9.55% 10.36% 11.17% 11.98% 12.79% 13.59% 14.40% 15.21% 16.02%
danych 9.54% 10.35% 11.16% 11.97% 12.78% 13.58% 14.39% 15.20% 16.01% 16.83%