A  A+ A+

Województwo dolnośląskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 837 1 837 2 306 728 150 597 6.53
DOLNOŚLĄSKIE
brak 4.21% 4.66% 5.12% 5.57% 6.02% 6.48% 6.93% 7.38% 7.83% 8.29%
danych 4.65% 5.11% 5.56% 6.01% 6.47% 6.92% 7.37% 7.82% 8.28% 8.74%