A  A+ A+

Województwo dolnośląskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 837 1 837 2 308 001 371 305 16.09
DOLNOŚLĄSKIE
brak 10.33% 11.50% 12.68% 13.85% 15.03% 16.20% 17.37% 18.55% 19.72% 20.90%
danych 11.49% 12.67% 13.84% 15.02% 16.19% 17.36% 18.54% 19.71% 20.89% 22.07%