A  A+ A+

Województwo lubelskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 828 1 828 1 736 602 295 029 16.99
LUBELSKIE
brak 13.34% 14.18% 15.01% 15.85% 16.68% 17.52% 18.35% 19.19% 20.02% 20.86%
danych 14.17% 15.00% 15.84% 16.67% 17.51% 18.34% 19.18% 20.01% 20.85% 21.69%