A  A+ A+

Województwo łódzkie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 730 1 730 2 018 534 136 826 6.78
ŁÓDZKIE
brak 4.80% 5.10% 5.39% 5.69% 5.98% 6.28% 6.58% 6.87% 7.17% 7.46%
danych 5.09% 5.38% 5.68% 5.97% 6.27% 6.57% 6.86% 7.16% 7.45% 7.76%