A  A+ A+

Województwo mazowieckie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
3 413 3 411 4 145 693 339 388 8.19
MAZOWIECKIE