A  A+ A+

Województwo mazowieckie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
3 413 3 413 4 152 262 784 567 18.89
MAZOWIECKIE