A  A+ A+

Województwo podkarpackie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 721 1 721 1 697 308 148 032 8.72
PODKARPACKIE
brak 5.79% 6.28% 6.78% 7.27% 7.77% 8.26% 8.75% 9.25% 9.74% 10.24%
danych 6.27% 6.77% 7.26% 7.76% 8.25% 8.74% 9.24% 9.73% 10.23% 10.73%