A  A+ A+

Województwo podlaskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
911 908 949 833 77 276 8.14
PODLASKIE
brak 5.28% 5.71% 6.14% 6.58% 7.01% 7.44% 7.87% 8.30% 8.74% 9.17%
danych 5.70% 6.13% 6.57% 7.00% 7.43% 7.86% 8.29% 8.73% 9.16% 9.6%