A  A+ A+

Województwo podlaskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
911 911 953 042 153 482 16.10
PODLASKIE
brak 11.38% 12.23% 13.08% 13.93% 14.78% 15.64% 16.49% 17.34% 18.19% 19.04%
danych 12.22% 13.07% 13.92% 14.77% 15.63% 16.48% 17.33% 18.18% 19.03% 19.89%