A  A+ A+

Województwo pomorskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 361 1 361 1 753 363 133 110 7.59
POMORSKIE