A  A+ A+

Województwo śląskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
2 618 2 618 3 644 200 254 250 6.98
ŚLĄSKIE
brak 4.59% 5.19% 5.80% 6.40% 7.01% 7.61% 8.21% 8.82% 9.42% 10.03%
danych 5.18% 5.79% 6.39% 7.00% 7.60% 8.20% 8.81% 9.41% 10.02% 10.63%