A  A+ A+

Województwo świętokrzyskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
918 918 1 032 946 65 466 6.34
ŚWIĘTOKRZYSKIE
brak 5.08% 5.45% 5.82% 6.18% 6.55% 6.92% 7.29% 7.66% 8.02% 8.39%
danych 5.44% 5.81% 6.17% 6.54% 6.91% 7.28% 7.65% 8.01% 8.38% 8.76%