A  A+ A+

Województwo warmińsko-mazurskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 049 1 049 1 137 239 69 616 6.12
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 4.36% 4.84% 5.31% 5.79% 6.26% 6.74% 7.22% 7.69% 8.17% 8.64%
danych 4.83% 5.30% 5.78% 6.25% 6.73% 7.21% 7.68% 8.16% 8.63% 9.12%