A  A+ A+

Województwo wielkopolskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
2 099 2 098 2 700 707 174 365 6.46
WIELKOPOLSKIE
brak 4.16% 4.62% 5.09% 5.55% 6.01% 6.48% 6.94% 7.40% 7.86% 8.33%
danych 4.61% 5.08% 5.54% 6.00% 6.47% 6.93% 7.39% 7.85% 8.32% 8.79%