A  A+ A+

Województwo zachodniopomorskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
1 043 1 043 1 344 804 87 121 6.48
ZACHODNIOPOMORSKIE
brak 3.88% 4.39% 4.91% 5.42% 5.93% 6.45% 6.96% 7.47% 7.98% 8.50%
danych 4.38% 4.90% 5.41% 5.92% 6.44% 6.95% 7.46% 7.97% 8.49% 9.01%