A  A+ A+

Województwo lubuskie liczba kart wydanych wyborcom do godziny 12:00

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
675 675 801 647 46 723 5.83
LUBUSKIE
brak 4.03% 4.57% 5.10% 5.64% 6.18% 6.72% 7.25% 7.79% 8.33% 8.86%
danych 4.56% 5.09% 5.63% 6.17% 6.71% 7.24% 7.78% 8.32% 8.85% 9.4%