A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Nazwa Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  
Skrót KW Demokracja Bezpośrednia  
Typ komitetu komitet wyborczy partii politycznej  
Adres 01-019 Warszawa, Nowolipki 14 lok. 130  
Adres strony internetowej kw.db.org.pl  
Pełnomocnik wyborczy Zbigniew Paweł KAWALEC
Pełnomocnik finansowy Artur Adam LOREK