A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  
Skrót KWW RN  
Typ komitetu komitet wyborczy wyborców  
Adres 00-573 Warszawa, Pl. Zbawiciela 2 lok. 23  
Adres strony internetowej www.kwwrn.pl  
Pełnomocnik wyborczy Witold Sławomir TUMANOWICZ
Pełnomocnik finansowy Michał Wojciech MELON