A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka
brak 1.88% 3.42% 4.96% 6.49% 8.03% 9.57% 11.11% 12.65% 14.18% 15.72%
danych 3.41% 4.95% 6.48% 8.02% 9.56% 11.10% 12.64% 14.17% 15.71% 17.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 137
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 956
Liczba ważnych kart:2 956
Frekwencja wyborcza:18.32%
Liczba głosów ważnych:2 841
% głosów ważnych:96.11%
Liczba głosów na listy komitetu:169
% 5.95%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 47 27.81 1.65
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 25 14.79 0.88
MAŃKOWSKA Ewa Maria 17 10.06 0.60
SKOWRON Zbigniew 8 4.73 0.28
KONOPKA Antoni Jacek 15 8.88 0.53
PILAWKA Tomasz 2 1.18 0.07
SAMBORSKI Tadeusz 11 6.51 0.39
JANIK Janina 16 9.47 0.56
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 10 5.92 0.35
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 18 10.65 0.63