A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Międzylesie

Międzylesie
brak 1.88% 3.42% 4.96% 6.49% 8.03% 9.57% 11.11% 12.65% 14.18% 15.72%
danych 3.41% 4.95% 6.48% 8.02% 9.56% 11.10% 12.64% 14.17% 15.71% 17.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 064
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:953
Liczba ważnych kart:953
Frekwencja wyborcza:15.72%
Liczba głosów ważnych:911
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 6.92%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 21 33.33 2.31
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 2 3.17 0.22
MAŃKOWSKA Ewa Maria 10 15.87 1.10
SKOWRON Zbigniew 9 14.29 0.99
KONOPKA Antoni Jacek 2 3.17 0.22
PILAWKA Tomasz 1 1.59 0.11
SAMBORSKI Tadeusz 3 4.76 0.33
JANIK Janina 6 9.52 0.66
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 4 6.35 0.44
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 5 7.94 0.55