A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Stronie Śląskie

Stronie Śląskie
brak 1.88% 3.42% 4.96% 6.49% 8.03% 9.57% 11.11% 12.65% 14.18% 15.72%
danych 3.41% 4.95% 6.48% 8.02% 9.56% 11.10% 12.64% 14.17% 15.71% 17.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 062
Liczba ważnych kart:1 062
Frekwencja wyborcza:17.29%
Liczba głosów ważnych:1 015
% głosów ważnych:95.57%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 2.56%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 12 46.15 1.18
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 3 11.54 0.30
MAŃKOWSKA Ewa Maria 2 7.69 0.20
SKOWRON Zbigniew 5 19.23 0.49
KONOPKA Antoni Jacek 0 0.00 0.00
PILAWKA Tomasz 0 0.00 0.00
SAMBORSKI Tadeusz 1 3.85 0.10
JANIK Janina 0 0.00 0.00
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 3 11.54 0.30
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 0 0.00 0.00