A  A+ A+

Miasto Szczytna

Szczytna
brak 13.94% 15.07% 16.20% 17.32% 18.45% 19.58% 20.71% 21.84% 22.96% 24.09%
danych 15.06% 16.19% 17.31% 18.44% 19.57% 20.70% 21.83% 22.95% 24.08% 25.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 998
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:967
Liczba ważnych kart:967
Frekwencja wyborcza:16.12%
Liczba głosów ważnych:907
% głosów ważnych:93.80%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  46  5.07
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  12  1.32
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  112  12.35
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  242  26.68
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  35  3.86
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  15  1.65
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  47  5.18
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  365  40.24
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  33  3.64
  Komitety razem 907  100