A  A+ A+

Miasto Prochowice

Prochowice
brak 13.95% 14.78% 15.60% 16.43% 17.26% 18.09% 18.91% 19.74% 20.57% 21.39%
danych 14.77% 15.59% 16.42% 17.25% 18.08% 18.90% 19.73% 20.56% 21.38% 22.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 049
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 266
Liczba ważnych kart:1 266
Frekwencja wyborcza:20.93%
Liczba głosów ważnych:1 211
% głosów ważnych:95.66%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  46  3.80
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  16  1.32
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  55  4.54
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  311  25.68
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  32  2.64
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  17  1.40
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  74  6.11
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  310  25.60
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  350  28.90
  Komitety razem 1 211  100