A  A+ A+

Miasto Mirsk

Mirsk
brak 15.03% 15.43% 15.83% 16.23% 16.63% 17.03% 17.43% 17.83% 18.23% 18.63%
danych 15.42% 15.82% 16.22% 16.62% 17.02% 17.42% 17.82% 18.22% 18.62% 19.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 181
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 136
Liczba ważnych kart:1 136
Frekwencja wyborcza:15.82%
Liczba głosów ważnych:1 079
% głosów ważnych:94.98%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  64  5.93
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  28  2.59
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  131  12.14
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  313  29.01
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  44  4.08
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  27  2.50
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  79  7.32
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  311  28.82
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  82  7.60
  Komitety razem 1 079  100