A  A+ A+

Miasto Pieńsk

Pieńsk
brak 13.57% 14.48% 15.38% 16.29% 17.19% 18.10% 19.00% 19.91% 20.81% 21.72%
danych 14.47% 15.37% 16.28% 17.18% 18.09% 18.99% 19.90% 20.80% 21.71% 22.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 367
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 000
Liczba ważnych kart:1 000
Frekwencja wyborcza:13.57%
Liczba głosów ważnych:960
% głosów ważnych:96.00%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  75  7.81
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.83
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  115  11.98
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  250  26.04
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  34  3.54
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  18  1.88
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  71  7.40
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  352  36.67
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  37  3.85
  Komitety razem 960  100