A  A+ A+

Miasto Jabłonowo Pomorskie

Jabłonowo Pomorskie
brak 14.56% 15.33% 16.10% 16.87% 17.64% 18.41% 19.18% 19.95% 20.72% 21.49%
danych 15.32% 16.09% 16.86% 17.63% 18.40% 19.17% 19.94% 20.71% 21.48% 22.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 253
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 110
Liczba ważnych kart:1 110
Frekwencja wyborcza:15.30%
Liczba głosów ważnych:1 074
% głosów ważnych:96.76%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  45  4.19
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.84
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  97  9.03
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  348  32.40
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  31  2.89
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  21  1.96
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  48  4.47
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  176  16.39
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  299  27.84
  Komitety razem 1 074  100