A  A+ A+

Gmina Chrostkowo

Chrostkowo
brak 13.74% 14.90% 16.06% 17.22% 18.38% 19.54% 20.70% 21.86% 23.02% 24.18%
danych 14.89% 16.05% 17.21% 18.37% 19.53% 20.69% 21.85% 23.01% 24.17% 25.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 422
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:336
Liczba ważnych kart:336
Frekwencja wyborcza:13.87%
Liczba głosów ważnych:321
% głosów ważnych:95.54%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  2.49
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.62
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  21  6.54
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  97  30.22
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.62
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  2.49
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  2.49
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  29  9.03
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  146  45.48
  Komitety razem 321  100