A  A+ A+

Gmina Sośno

Sośno
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 050
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:593
Liczba ważnych kart:593
Frekwencja wyborcza:14.64%
Liczba głosów ważnych:559
% głosów ważnych:94.27%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne