A  A+ A+

Miasto Poniatowa

Poniatowa
brak 16.44% 16.75% 17.06% 17.38% 17.69% 18.00% 18.31% 18.62% 18.94% 19.25%
danych 16.74% 17.05% 17.37% 17.68% 17.99% 18.30% 18.61% 18.93% 19.24% 19.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 206
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 388
Liczba ważnych kart:2 388
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:2 325
% głosów ważnych:97.36%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  109  4.69
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  28  1.20
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  44  1.89
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  159  6.84
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  996  42.84
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  88  3.78
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  75  3.23
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  151  6.49
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  362  15.57
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  313  13.46
  Komitety razem 2 325  100