A  A+ A+

Gmina Grabowiec

Grabowiec
brak 11.17% 12.89% 14.60% 16.32% 18.03% 19.75% 21.47% 23.18% 24.90% 26.61%
danych 12.88% 14.59% 16.31% 18.02% 19.74% 21.46% 23.17% 24.89% 26.60% 28.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 665
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:578
Liczba ważnych kart:578
Frekwencja wyborcza:15.77%
Liczba głosów ważnych:550
% głosów ważnych:95.16%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  22  4.00
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.55
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  14  2.55
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  18  3.27
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  237  43.09
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  14  2.55
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  15  2.73
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  38  6.91
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43  7.82
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  146  26.55
  Komitety razem 550  100