A  A+ A+

Miasto Łosice

Łosice
brak 16.82% 17.30% 17.78% 18.25% 18.73% 19.21% 19.69% 20.17% 20.64% 21.12%
danych 17.29% 17.77% 18.24% 18.72% 19.20% 19.68% 20.16% 20.63% 21.11% 21.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 215
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 807
Liczba ważnych kart:1 807
Frekwencja wyborcza:19.61%
Liczba głosów ważnych:1 760
% głosów ważnych:97.40%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  36  2.05
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  20  1.14
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  100  5.68
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  713  40.51
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  34  1.93
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  32  1.82
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  152  8.64
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  233  13.24
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  440  25.00
  Komitety razem 1 760  100