A  A+ A+

Miasto Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki
brak 15.82% 16.50% 17.18% 17.85% 18.53% 19.21% 19.89% 20.57% 21.24% 21.92%
danych 16.49% 17.17% 17.84% 18.52% 19.20% 19.88% 20.56% 21.23% 21.91% 22.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 103
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 574
Liczba ważnych kart:1 573
Frekwencja wyborcza:19.42%
Liczba głosów ważnych:1 535
% głosów ważnych:97.58%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  35  2.28
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  22  1.43
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  183  11.92
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  526  34.27
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  25  1.63
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  110  7.17
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  121  7.88
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  342  22.28
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  171  11.14
  Komitety razem 1 535  100