A  A+ A+

Gmina Czerwonka

Czerwonka
brak 15.82% 16.50% 17.18% 17.85% 18.53% 19.21% 19.89% 20.57% 21.24% 21.92%
danych 16.49% 17.17% 17.84% 18.52% 19.20% 19.88% 20.56% 21.23% 21.91% 22.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 185
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:413
Liczba ważnych kart:413
Frekwencja wyborcza:18.90%
Liczba głosów ważnych:393
% głosów ważnych:95.16%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  11  2.80
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.76
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  12  3.05
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  215  54.71
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.76
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  19  4.83
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  15  3.82
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  46  11.70
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  69  17.56
  Komitety razem 393  100