A  A+ A+

Gmina Krasnosielc

Krasnosielc
brak 15.82% 16.50% 17.18% 17.85% 18.53% 19.21% 19.89% 20.57% 21.24% 21.92%
danych 16.49% 17.17% 17.84% 18.52% 19.20% 19.88% 20.56% 21.23% 21.91% 22.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:868
Liczba ważnych kart:867
Frekwencja wyborcza:16.44%
Liczba głosów ważnych:832
% głosów ważnych:95.96%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  28  3.37
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  10  1.20
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  33  3.97
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  365  43.87
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  10  1.20
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  50  6.01
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  43  5.17
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  91  10.94
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  202  24.28
  Komitety razem 832  100