A  A+ A+

Gmina Rzewnie

Rzewnie
brak 15.82% 16.50% 17.18% 17.85% 18.53% 19.21% 19.89% 20.57% 21.24% 21.92%
danych 16.49% 17.17% 17.84% 18.52% 19.20% 19.88% 20.56% 21.23% 21.91% 22.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:424
Liczba ważnych kart:424
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:414
% głosów ważnych:97.64%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  14  3.38
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.48
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  19  4.59
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  196  47.34
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  1.69
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  23  5.56
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  17  4.11
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  46  11.11
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  90  21.74
  Komitety razem 414  100