A  A+ A+

Gmina Dzierzgowo

Dzierzgowo
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 644
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:282
Liczba ważnych kart:282
Frekwencja wyborcza:10.67%
Liczba głosów ważnych:272
% głosów ważnych:96.45%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne