A  A+ A+

Gmina Radzanów

Radzanów
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:385
Liczba ważnych kart:385
Frekwencja wyborcza:13.75%
Liczba głosów ważnych:367
% głosów ważnych:95.32%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne