A  A+ A+

Gmina Mała Wieś

Mała Wieś
brak 12.67% 13.81% 14.95% 16.08% 17.22% 18.36% 19.50% 20.64% 21.77% 22.91%
danych 13.80% 14.94% 16.07% 17.21% 18.35% 19.49% 20.63% 21.76% 22.90% 24.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:639
Liczba ważnych kart:639
Frekwencja wyborcza:12.67%
Liczba głosów ważnych:591
% głosów ważnych:92.49%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  41  6.94
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  1.52
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  35  5.92
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  236  39.93
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  18  3.05
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  10  1.69
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  37  6.26
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  82  13.87
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  123  20.81
  Komitety razem 591  100