A  A+ A+

Miasto Wyszogród

Wyszogród
brak 12.67% 13.81% 14.95% 16.08% 17.22% 18.36% 19.50% 20.64% 21.77% 22.91%
danych 13.80% 14.94% 16.07% 17.21% 18.35% 19.49% 20.63% 21.76% 22.90% 24.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 771
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:722
Liczba ważnych kart:722
Frekwencja wyborcza:15.13%
Liczba głosów ważnych:684
% głosów ważnych:94.74%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  30  4.39
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.44
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  46  6.73
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  177  25.88
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  48  7.02
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  0.88
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  32  4.68
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  103  15.06
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  239  34.94
  Komitety razem 684  100