A  A+ A+

Gmina Nowe Miasto

Nowe Miasto
brak 7.82% 8.93% 10.03% 11.14% 12.25% 13.36% 14.46% 15.57% 16.68% 17.78%
danych 8.92% 10.02% 11.13% 12.24% 13.35% 14.45% 15.56% 16.67% 17.77% 18.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 855
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:539
Liczba ważnych kart:539
Frekwencja wyborcza:13.98%
Liczba głosów ważnych:512
% głosów ważnych:94.99%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  12  2.34
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.20
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  42  8.20
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  141  27.54
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  1.56
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1.17
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  35  6.84
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  98  19.14
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  169  33.01
  Komitety razem 512  100