A  A+ A+

Gmina Nowa Sucha

Nowa Sucha
brak 13.87% 14.62% 15.38% 16.13% 16.88% 17.64% 18.39% 19.14% 19.89% 20.65%
danych 14.61% 15.37% 16.12% 16.87% 17.63% 18.38% 19.13% 19.88% 20.64% 21.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:869
Liczba ważnych kart:869
Frekwencja wyborcza:16.86%
Liczba głosów ważnych:838
% głosów ważnych:96.43%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  26  3.10
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.00
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  39  4.65
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  307  36.63
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  12  1.43
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  32  3.82
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  67  8.00
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  121  14.44
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  234  27.92
  Komitety razem 838  100