A  A+ A+

Miasto Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski
brak 18.44% 19.11% 19.78% 20.46% 21.13% 21.80% 22.47% 23.14% 23.82% 24.49%
danych 19.10% 19.77% 20.45% 21.12% 21.79% 22.46% 23.13% 23.81% 24.48% 25.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 379
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 870
Liczba ważnych kart:3 870
Frekwencja wyborcza:25.16%
Liczba głosów ważnych:3 765
% głosów ważnych:97.29%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  111  2.95
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  77  2.05
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  246  6.53
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 662  44.14
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  113  3.00
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  90  2.39
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  358  9.51
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  713  18.94
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  395  10.49
  Komitety razem 3 765  100