A  A+ A+

Miasto Kosów Lacki

Kosów Lacki
brak 18.44% 19.11% 19.78% 20.46% 21.13% 21.80% 22.47% 23.14% 23.82% 24.49%
danych 19.10% 19.77% 20.45% 21.12% 21.79% 22.46% 23.13% 23.81% 24.48% 25.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 335
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:988
Liczba ważnych kart:988
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:957
% głosów ważnych:96.86%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  23  2.40
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  23  2.40
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  36  3.76
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  513  53.61
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.84
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  11  1.15
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  44  4.60
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  123  12.85
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  176  18.39
  Komitety razem 957  100