A  A+ A+

Miasto Byczyna

Byczyna
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 636
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 256
Liczba ważnych kart:1 256
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:1 193
% głosów ważnych:94.98%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne